Op 9 oktober heeft het KNMI vier klimaatscenario’s gepresenteerd voor Nederland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In deze animatie worden de scenario’s uitgelegd: 

De klimaatscenario’s zijn een vertaling van de wereldwijde klimaatprojecties van het IPCC(externe link) - het klimaatpanel van de Verenigde Naties - naar Nederland. De vier nieuwe scenario’s schetsen hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien.  

Samenvatting 

In het kort zien we het volgende: 

  • Versnelling van de zeespiegelstijging 
  • Toename van de gemiddelde temperatuur en van hitte 
  • Meer zon 
  • Toename van droogtes 
  • Nattere winters 
  • Toename van extreme zomerbuien 
  • Mogelijk sterkere windstoten en valwinden bij buien 
  • Weinig verandering in windsnelheid en windrichting 

Wat doet het waterschap? 

Als waterschap werken we nadrukkelijk aan de thema’s klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. De aarde warmt op en het klimaat verandert. Het waterschap moet zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. Klimaatverandering mitigeren betekent het beperken van klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot of het verwijderen van CO₂ uit de atmosfeer. Het waterschap gaat verder aan de slag met de klimaatscenario's om de verdere impact hiervan voor de regio te verkennen. 

In de praktijk: wat doen we al? 

We werken al aan klimaatbestendige oplossingen voor stedelijk en landelijk gebied. Dat doen we onder andere samen met de provincie, gemeenten, natuurterreinbeheerders, agrariërs en bedrijven. Recente voorbeelden zijn: 

Daarnaast kijken we hoe we ons nog beter kunnen voorbereiden op crisissituaties, zoals hoogwater en een zo kort mogelijke hersteltijd.