Vergunning of melding?

U wilt regenwater afvoeren op een watergang. Binnen dit thema gaan we ervan uit dat u regenwater wilt lozen vanaf verhard oppervlak. Het lozen van regenwater vanaf verhard oppervlak leidt tot een extra belasting van het watersysteem. Dit kan leiden tot wateroverlast. Afhankelijk van de oppervlakte loost u meer of minder regenwater en gelden andere regels. Het kan gaan om het aanleggen van nieuw verhard oppervlak of om het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak van het vuilwaterriool (zodat het water geloosd wordt op een watergang).

 

Open de Leggerkaarten

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen.

Ga naar de website Brabant Keur

Activiteit melden

Direct vergunning aanvragen via Omgevingsloket Online

 

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?