Wilt u beschoeiing aanbrengen of verwijderen? Dan kan het aanvragen van een vergunning bij het waterschap nodig zijn. In sommige gevallen is een melding doen voldoende.

Vergunning of melding?

Om te bepalen wat de vervolgstappen zijn voor u, willen wij eerst graag van u weten waar u beschoeiing wilt aanbrengen of verwijderen: in een A-watergang, een B-watergang of een C-watergang. In de Legger Oppervlaktewaterlichamen kunt u opzoeken of u te maken heeft met een A-, B- of C-water. A-watergangen zijn daarnaast voorzien van een zogenaamde beschermingszone. Of u te maken heeft met een beschermingszone, kunt u eveneens opzoeken in de legger.

Daarnaast kan het zijn dat u beschoeiing wilt aanbrengen of verwijderen in/op een waterkering en/of in de bijbehorende beschermingszone A of B. Of u te maken heeft met een waterkering of de bijbehorende beschermingszones, kunt u opzoeken in de Legger Waterkeringen.

Let op: in de Legger zijn alleen A- en B-wateren gemarkeerd.

Open de Leggerkaarten

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen.

Ga naar de website Brabant Keur

Activiteit melden

Direct vergunning aanvragen

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?