Vergunning of melding?

Om te bepalen wat de vervolgstappen zijn voor u, willen wij eerst graag van u weten waar u beschoeiing wilt aanbrengen of verwijderen: in een A-watergang, een B-watergang of een C-watergang. In de Legger Oppervlaktewaterlichamen kunt u opzoeken of u te maken heeft met een A-, B- of C-water. A-watergangen zijn daarnaast voorzien van een zogenaamde beschermingszone. Of u te maken heeft met een beschermingszone, kunt u eveneens opzoeken in de legger.

Daarnaast kan het zijn dat u beschoeiing wilt aanbrengen of verwijderen in/op een waterkering en/of in de bijbehorende beschermingszone A of B. Of u te maken heeft met een waterkering of de bijbehorende beschermingszones, kunt u opzoeken in de Legger Waterkeringen.

Let op: in de Legger zijn alleen A- en B-wateren gemarkeerd.

Open de Leggerkaarten

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen.

Ga naar de website Brabant Keur

Activiteit melden

Direct vergunning aanvragen

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?