Gaat u kabels en/of leidingen aanleggen, onderhouden of verwijderen? Dan kan het aanvragen van een vergunning bij het waterschap nodig zijn. In sommige gevallen is een melding doen voldoende.

Vergunning of melding?

Wanneer u gaat werken rondom kabels of leidingen, willen wij graag van u weten wat u precies gaat doen.

Gaat u kabels en/of leidingen aanleggen, onderhouden of verwijderen, dan willen wij graag van u weten waar de werkzaamheden plaatsvinden. We maken hierbij onderscheid tussen werkzaamheden die plaatsvinden onder, boven of langs een oppervlaktewater en werkzaamheden die plaatsvinden in of nabij een waterkering of de beschermingszone A of B bij die waterkering. Of u te maken heeft met een object dat voor de wet een waterkering is, kunt u opzoeken in de legger.

Let op: voor het plaatsen van een zinkerbord verwijzen wij u naar het thema ‘bebording recreatieve routes en zinkerborden’.

Open de Leggerkaarten

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen.

Ga naar de website Brabant Keur

Activiteit melden

Direct vergunning aanvragen

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?