Er zijn regels voor wonen en werken aan water. Als je iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heb je waarschijnlijk een watervergunning nodig.

Op deze pagina kun je zelf controleren of je een vergunning nodig hebt of dat je kunt volstaan met een melding.

Check vooraf

Via onze vergunningchecker kan je zelf eerst controleren of je een vergunning moet aanvragen bij waterschap Brabantse Delta, een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning.

Doe de vergunningcheck(externe link)

Let op: De vergunningchecker werkt niet op mobiele apparaten. 

Extra hulp

Voor een aantal werkzaamheden kan je een principetekening gebruiken. Dit is een visuele, gedetailleerde weergave van de situatie. Je kunt deze met opmerkingen (bijvoorbeeld maatvoering) toevoegen bij jouw vergunningaanvraag. Je kunt ze mogelijk ook als hulpmiddel gebruiken bij de uitvoering van de werkzaamheden, als je voldoet aan de algemene regel.